Πληροφορική για παιδιά - 6 έως 9 ετών

 KidsAcademy // Καλαμάτα // Μαθήματα 

 

Ο χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή σήμερα γίνεται όλο και περισσότερο μέρος της καθημερινής μας ζωής, είναι σημαντικό λοιπόν για τα παιδιά να εξοικειώνονται με τη τεχνολογία από μικρή ηλικία. Οι μαθητές του επιπέδου Junior εισάγονται στο κόσμο της τεχνολογίας με δημιουργικό και ασφαλή τρόπο. Μαθαίνουν να κάνουν διαδικτυακές έρευνες, να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο, να επεξεργάζονται βάσεις δεδομένων, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα και να κάνουν την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό και τη ρομποτική.

Πληροφορική καλαματα

Το επίπεδο Junior απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-9. Σκοπός του επιπέδου αυτού είναι να εφοδιάσει τα παιδιά με τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες, να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως μέσω δημιουργικότητας και επικοινωνίας καθώς και να αναπτύξουν την ευφυΐα τους,λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες,προσδοκίες και ανάγκες τους για τη σωστή ανάπτυξη και πρόοδό τους. 


 Ενδεικτική ενότητα : KoduLogo

kodu

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα γίνουν προγραμματιστές. Μέσω ειδικών προγραμμάτων υπολογιστή και απλών εντολών προγραμματισμού θα δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα και θα είναι σε θέση να ελέγξουν και να εκτελέσουν μια σειρά από λειτουργίες για να καθοδηγήσουν το ρομποτάκι τους και να το βοηθήσουν να βγει από πολύπλοκους λαβύρινθους που θα δημιουργήσουν.

 

 Τα τμήματα Junior ξεκινούν από μία ώρα εκπαίδευσης την εβδομάδα και  από 20€ το μήνα.

 

Πιστοποιημένη Δομή

Όλα τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στη KidsAcademy φέρουν αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης.

Πιστοποιημένη δομή - Τεχνοβλαστός Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών Didaktika

Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις
Junior - Kidsacademy