Υλικοτεχνική Υποδομή Κέντρου Δημιουργικής Πληροφορικής και τεχνολογικών Project Kids Academy

Η Kids Academy στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Φραντζή 6 στη Καλαμάτα σε κτήριο 60 τ.μ, όπου βρίσκονται οι διοικητικές υπηρεσίες,  και οι αίθουσες διδασκαλίας.

Διαθέτει χώρους για να καλύψει τις ανάγκες για αίθουσες διδασκαλίας (Θεωρίας & εργαστήρια υπολογιστών), χώρο αναμονής, χώρο γραμματείας, και γραφείο καθηγητών.

Για την κάλυψη των αναγκών της η Kids Academy διαθέτει τον παρακάτω υλικοτεχνικό εξοπλισμό διαθέσιμο για τους μαθητές  του.

  • 1 Αίθουσες εξοπλισμένες με υπολογιστές
  • 1 Αίθουσες για μαθήματα Ρομποτικής και νέων τεχνολογιών
  • 1 Αίθουσα αναμονής
  • Επιτραπέζιους υπολογιστές και Laptop
  • Server
  • Τελευταίες εκδόσεις Λογισμικών
  • Ακουστικά - Μικρόφωνα
  • Color Laser printer
  • Projector
  • Πακέτα Hardware για τα μαθήματα Ρομποτικής και τεχνολογικών Project.