Το Κέντρο Δημιουργικής Πληροφορικής και τεχνολογικών Project KidsAcademy Καλαμάτας δημιουργήθηκε από τους Αντώνη Ξερικό και Σπύρο Βλαχογεωργακόπουλο μαζί με ομάδα έμπειρων εισηγητών και επαγγελματιών, ως συνέχεια των 9 χρόνων εμπειρίας στην εκπαίδευση μικρών παιδιών, φοιτητών, ενηλίκων αλλά και επιχειρήσεων πάνω σε προγράμματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών καθώς και σεμιναρίων εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Didaktika Καλαμάτας ως τεχνοβλαστός

Αποστολή μας είναι οι μαθητές του Kids Academy να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες, 
έτσι ώστε ως επαγγελματίες πραγματικά να συνεισφέρουν χρησιμοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
Ενώ παράλληλα να προάγουν με το έργο τους ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά σύνολα.