Το ανθρώπινο δυναμικό του Kids Academy αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο, για την επίτευξη του οράματος μας. Έχουμε πρωταρχική μέριμνα τη διασφάλιση των βασικών αρχών της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα οριζόντιας και κάθετης ανθρώπινης συνεργασίας για το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα προς τα παιδιά.

 

Η ομάδα εκπαιδευτών μας

Αντώνης Ξερικός - Διευθυντής Εργαστηρίου - Kids Academy Instructor

O Αντώνης Ξερικός έχει σπουδάσει στο Liverpool John Moores University και έχει αποκτήσει Bsc Honors Degree in Computer Studies, MSc Computing Information Systems και Msc Internet Computing. Έχει εργαστεί στο portSunlight και συγκεκριμένα στην εταιρεία Unilever όπου διετέλεσε μέλος του European IT Helpdesk για ενάμιση έτος. Επίσης έχει εργαστεί στην αγγλική SSS (Strategic Systems Solutions) με έδρα το Liverpool για χρονικό διάστημα 2 ετών όπου διετέλεσε υπεύθυνος μηχανοργάνωσης. Από το 2006 έως και σήμερα διευθύνει το κέντρο της Καλαμάτας για τα Διεθνή κέντρα εκμάθησης υπολογιστών Technokids Technoplus.

Σπύρος Βλαχογεωργακόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος -  Kids Academy Instructor

Ο Σπύρος Βλαχογεωργακόπουλος έχει σπουδάσει στο τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής κατά Microsoft Certified Application Specialist Master Instructor (MCAS MMI), Microsoft Office Specialist Master Instructor (MOS MMI) Internet and Computing Core Certification Authorized Instructor (IC3AI) Adobe Instructor, CompTia Certified καθώς και πιστοποιημένος Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και την Compruter Academy - Verified with Distinction from University of Michigan in Internet History, Technology and Security. Έχει 9ετή διδακτική εμπειρία στη διαχείριση CMS λογισμικών και στο σχεδιασμό προγραμμάτων ως project manager στην Wine Dot LTD και στη GoSkills. Από το 2006 έως και σήμερα διευθύνει παράλληλα το κέντρο Δημιουργικής Πληροφορικής και Τεχνολογικών Project KidsAcademy Καλαμάτας.

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος -  Kids Academy Instructor

Ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ΙΕΚ και σε ΚΕΕ καθώς και στην Master Gis ΑΕ για την τεχνική υποστήριξη on site εφαρμογών. Επίσης, έχει εργαστεί ως web development για το αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας και άλλους ιδιωτικούς φορείς.

Πηγή Κουρεντζή -  Kids Academy Instructor

Η Πηγή Κουρεντζή έχει σπουδάσει στο τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Είναι πιστοποιημένη εισηγητής κατά Microsoft Certified Application Specialist Master Instructor (MCAS MMI) & Internet and Computing Core Certification Authorized Instructor (IC3AI). Έχει πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση, καθώς και στην εκπαίδευση πάνω σε νέες τεχνολογίες λογισμικών.

 

Στη Kids Academy δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η ομάδα των καθηγητών μας αποτελείται από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο έχει απεριόριστες δυνατότητες έκφρασης της δημιουργικότητας του, σε ένα ιδιαίτερα προηγμένο τεχνολογικά περιβάλλον.