Σχετικά με εμάς

Το Κέντρο Δημιουργικής Πληροφορικής και τεχνολογικών Project KidsAcademy Καλαμάτας δημιουργήθηκε από τους Αντώνη Ξερικό και Σπύρο Βλαχογεωργακόπουλο μαζί με ομάδα έμπειρων εισηγητών και επαγγελματιών, ως συνέχεια των 9 χρόνων εμπειρίας στην εκπαίδευση μικρών παιδιών, φοιτητών, ενηλίκων αλλά και επιχειρήσεων πάνω σε προγράμματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών καθώς και σεμιναρίων εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, μέσα απο το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Didaktika Καλαμάτας ως τεχνοβλαστός

Αποστολή μας είναι οι μαθητές του KidsAcademy να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες, έτσι ώστε ως επαγγελματίες πραγματικά να συνεισφέρουν χρησιμοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ενώ παράλληλα να προάγουν με το έργο τους ευρύτερα οικονομικά και  κοινωνικά σύνολα. 
Get Bonus from William Hill the UK bookamker.
Bokmakers www.artbetting.net website.
Get free Wordpress Templates - Wordpress - BIGTheme.net